24 March 2015

MIIKO NA DESTURI ZETU

Watu wengi kwa kutokujuwa maana na dhamira ya kuweka Miko (Taboo) na makatazo katika mila na tamaduni zetu, wamekuwa wakiona kuwa miko na baadhi ya makatazo kuwa imepitwa na wakati au haikupaswa kuwepo.

Hii inaweza kuwa ni kweli kutokana na maendeleo tuliokuwa nayo hivi sasa, lakini mila na makatazo hayo yalikuwa ni kwa faida kwa walengwa kwa wakati hule na miiko ilisaidia sana katika kudumisha usafi, usalama na kuheshimiana katika jamii.

Kabla ya hatujakosoa mila na tamaduni kutoka kabila lolote inakupasa tutambue kwanini waliweka hiyo miiko, kwenye jamii husika.

Basi kwa kupitia makala hii, tunaweza kuchambua baadhi ya Mila na tamaduni mbalimbali ambazo tunaziona kuwa ni aidha hazikutakiwa kuwepo katika jamii au zilikuwa na lengo aidha kunyanyasa au kumnyanyasa Mwanamke au hata kumshushia hadhi yake. Au tu hazikupaswa kuwepo kutokana na sababu moja au nyingine ambazo msomaji unaweza kuelezea kwa ufupi kwanini unaona kuwa Utamaduni ule, au Mwiko/Miiko ile hakupaswa kufuatwa na jamii husika.

Kwa kuanzia nitachambua baadhi ya makatazo (Miiko) michache ambayo jamii nyingi zimekuwa zikisisitiza kuiheshimu na kuifuata.

Badhi ya miiko ambayo wengi wetu tumekutana nayo kwenye jamii mbalimbali au makabila mbalimbali ni kama hii ifuatayo:

1.    Usipige mruzi usiku, utamwita shetani
2.    Ukisimulia hadithi mchana, utaota mkia
3.    Usikalie Kinu Mwanamke Hutajaaliwa Kuzaa
4.    Ukiona zeru zeru Usimzarau au temea mate kifuani
5.    Usitoe au kuomba chumvi kwa jirani usiku.
6.    Usishone nguo wakati umeivaa, utakua maskini wa kutupwa
7.    Usishone chupi iliyochanika
8.    Mwanamke Mja Mzito haifai kula Mayai (Baadhi ya vyakula), atazaa mtoto Kipara
9.    Usimpige mwenzio kwa nguo
10.    Usimpige mwenzako kwa fagio
11.    Usimruke mwenzako miguu
12.    Kufagia Chumba Usiku kunafukuza bahati (Kama iktokea unafagia usiku basi usitupe taka nje, subiri mpaka asubuhi ndio uzitupe)
13.    Usitupe Nguo Yako ya Ndani Kitambaa Chochote Chenye Hedhi Mbaya Wako Akitupia Jicho Hutozaa
14.    Mwanaume asilie kwenye sufuria la sivyo atakosa mke.
15.    Bundi akitua juu ya nyumba yenye mgonjwa na akali, basi kutakuwa na msiba (Mgonjwa atafariki).

Unapaswa kuelewa kuwa Miiko na makatazo mengi, yalikuwa au yaliwekwa kwa namna ya kumtisha mfanyaji au mkusudiwa ili ajenge woga na kuacha kufanya jambo fulani.
Mfano: Ukitaka kuwatisha wanaume wasinywe/kula kinywaji/chakula fulani basi waambie kuwa kula/kunywa kutawapunguzia nguvu za kiume. Ni rahisi sana kuacha kuliko wangeambiwa kutawapelekea kupata saratani (cancer) japo ndio ukweli.

Mwiko/Katazo:
Usipige mruzi usiku, utamwita shetani.

Maana Na Sababu Yake:
Hii ni kati ya imani ambayo imeanza kipindi kile ambacho machifu ambao walikuwan wakishirikiana na walowezi (Wazungu) kukamata watumwa, upigaji wa miruzi ilikuwa ni njia mojawapo ya kuwahatarisha au kuwataarifu watu kuwa kuna hatari kwa hali hiyo wajihadhari.

Sababu nyingine ni kuwa kipindi cha usiku kuna baadhi ya wadudu hatari kama vile nyoka, ambao wanafutiwa na sauti za miruzi. Kwa wale wanaotoka mikoa ya Tabora, Shinyanga na Mwanza nadhani wana maelezo ya kutosha kuhusiana na upigaji wa miruzi usiku.
---
Mwiko/Katazo:
Ukisimulia hadithi mchana, utaota mkia.

Maana Na Sababu Yake:
Usimuliaji wa hadithi kwa enzi za zamani ni sawa na uangaliaji wa TV au sinema kwa hivi sasa, watu walikuwa wakijishughulisha na utafutaji wa maisha aidha kilimo, biashara, uvuvi au uwindaji na kazi zote hizo zikifanyika kuanzia asubuhi mpaka mida ya jioni.

Sasa usimuliaji wa Hadith kipindi cha mchana, ilionekana ni dalili ya uvivu, na ili watu waogope kusimuliana hadithi kipindi cha mchana ndio ikawekwa kitisho kidogo kuwa ukisimulia au mkisimuliana hadithi mchana unaweza kuota mkia.
---
Mwiko/Katazo:
Usikalie Kinu (Mwanamke) Hutajaaliwa Kuzaa.

Maana Na Sababu Yake:
Kila mtu anaelewa kazi ya kinu, ni kutwanga/kukoboa nafaka, iki ni kifaa muhimu sana na kinatakiwa kupewa heshima yake ili kibakie kwenye hali ya usafi, na ndio maana miko mingi ipo kwenye dhana ya kutishana ili watu waifuate. Ebu mwenyewe fikiria umkute mtu kakalia kitu upande ule wa kutwangia, kisha akipumulie, na kesho atwangie humo humo, uoni kuwa kutaleta hali ya sintofahamu?

---
Mwiko/Katazo:
Ukiona zeru zeru Usimteme mate au ukitema temea mate kifuani.

Maana Na Sababu Yake:
Hapa tuaelekezwa kuonyesha kuheshimiana, kama wewe unamuona zeruzeru ni mchafu au anakuchefua kwa harufu yake au mwonekano wake basi temea mate kwenye nguo yako kama unaweza.
---
Mwiko/Katazo
Usitoe au kuomba chumvi kwa jirani usiku.

Maana Na Sababu Yake:
Chumvi ni bidhaa ambayo rahisi kupatikana, Kipindi hicho kwa mwanamke kupika chakula bila chumvi ilihesabika kama dharau na kutojari kile anacho kifanya. kwa hali hiyo kuishiwa na chumvi kulihesabika kama kutokuwa makini na jiko lako. Ndio maana wanawake kwa kuona hivyo wakatengeneza baadhi ya misamiati ya kuombea chumvi ili waume zao wasitambaue kuwa wameishiwa chumvi Mf: chumvi iliitwa kwa jina la Mkuu wa Jiko, au kwa jina la asili Munyu.
---
Mwiko/Katazo
Usishone nguo wakati umeivaa, utakua maskini wa kutupwa.

Maana Na Sababu Yake:
Kushona nguo wakati umeivaa kulihesabiwa kama ni kujichulia kifo chako. hii ilionekana kama unajishonea sanda mwenyewe. Hii ilikuwa kuwatisha haswa watoto wadogo kwani kushona nguo uku ukiwa umeivaa ni hatari kwao kwani kunaweza kusababisha kujichoma kwa sindano.
---
Mwiko/Katazo
Usishone chupi iliyochanika.

Maana Na Sababu Yake:
Kushona chupi iliyo chanika kulihesabiwa kama ufukara, kwani chupi ni kati ya nguo ambayo ni bei rahisi, sasa ikitokea kwa mwanamke au mwanaume kushona chupi iliyo chanika kulichukuliwa kuwa ni dalili ya Ubahiri.
---
Mwiko/Katazo
Mwanamke Mja Mzito hakutakiwa kula Mayai (Baadhi ya vyakula), atazaa mtoto Kipara.

Maana Na Sababu Yake:
Enzi hizo kulikuwa hakuna hospitali kama hizi za leo, kwa mama mjauzito kula aina ya vyakula vitakavyoweza kumkuza mtoto kiasi cha mama mjamzito kujifungua kwa upasuwaji, vilikatazwa kwa sababu kulikuwa hakuna utaalam wa upasuaji. Kumuachia mama mjamzito kula vyakula hivyo ni kuhatarisha maisha yake nay a mtoto wakati wa kujifungua.
---
Mwiko/Katazo
Usimpige mwenzi kwa nguo.

Maana Na Sababu Yake:
Kumpiga mwenzio kwa nguo kuna weza kusababisha nguo yako kuchanika, ukizingatia kuwa nguo ilikuwa ni bidhaa ghali kidogo. Watu wengi ilikuwa kununua nguo mpya msimu hadi msimu.
---
Mwiko/Katazo
Usimpige mwenzak kwa fagio.

Maana Na Sababu Yake:
Fagio ni kifaa ambacho ni cha kufagilia uchafu, kumpiga mwenzio kwa fagio kunaweza kumletea madhara, kwani utakapo mpiga mwenzio na ukamdhuru aidha kwa kumjeruhi kunaweza kupelekea kupata bakteria au vijidudu vywa maradhi kama vile Pepopunda au Tetenasi.
---
Mwiko/Katazo
Usimruke mwenzak miguu.

Maana Na Sababu Yake:
Watoto walikuwa wakiambiwa si heshima kumruka mtu mzima, ki ukweli si adabu njema na hata kurukana watoto kwa watoto kulihesabika kama yule aliye rukwa kuwa mfupi yaani kutamsababishia kuwa Andunje. Lakini sababu haswa kubwa ilikuwa Kumruka mwenzio miguu ni hatari kwani wakati wewe unataka kumruka mwenzio na yeye wakati huo huo akakunja miguu kunaweza kusababisha mrukaji kudondoka na kuumia vibaya.
---
Mwiko/Katazo
Usifagia Chumba Usiku kunafukuza bahati (Kama ikitokea unafagia usiku basi usitupe taka nje, subiri mpaka asubuhi ndi uzitupe).

Maana Na Sababu Yake:
Kipindi hicho cha zamani ilikuwa kufagia usiku si kwamba kulikatwazwa ila ukifagia usiku haswa chumbani usitupe taka nje, kwa sababu nyumba zilikuwa zinatumia vibatari na mwanga wa kibatari haukuwa kama huu wa taa za umeme, kwa hali hiyo ilikuwa rahisi kwa mtu kufagia kito au kipuri au kitu chochote cha thamani na kukitupa nje bila kujuwa. kwa hivyo basi unapofagia ndani au chumbani usiku takataka unazikusanya pembeni ya chumba na asubuhi yake inakubidi kuzichambua kuangalia kama kuna kitu chochote cha thamani kabla ya kutupa takataka nje.
---
Mwiko/Katazo
Usitupe Nguo Yako ya Ndani Kitambaa Chochote Chenye Hedhi Mbaya Wako Akitupia Jicho Hutozaa.

Maana Na Sababu Yake:
Hapa ni swala zima la afya na usafi wa mazingira kwa sababu mwanamke anatakiwa kuwa msafi, wao na mazingira yao. Hivi kila mwanamke kijijini au mjini au uko mitaani akitupa hizo rocket za kuendea mwezini, sijui hali ya usafi na afya ingekuwaje kama si kuibuka kwa maradhi kwenye jamii.
---
Mwiko/Katazo
Mwanaume kula kwenye sufuria kutamkosesha Mke.

Maana Na Sababu Yake:
Mwanaume kulia kwenye sufuria ni dalili ya ulafi, kinachokufanya mpaka ule kwenye sufuria ni nini? Ndio wakatishwa kwa kuambiwa hayo waliyo ambiwa.

IMANI

Bundi akitua juu ya nyumba yenye mgonjwa na akalia, basi kutakuwa na msiba (Mgonjwa atafariki).

Ufafanuziu Wake:
Wanyama ni viumbe ambao MwenyeziMungu amewajaalia kuwa na hisia kubwa kushinda binadamu.  Wanyama kama Mbwa, Paka, Fisi na ndege kama vile Bundi, au Tai ni wanyama ambao wanauwezo wa kunusa harufu ya mtu au kiumbe ambacho kinakaribia kufa, kwao inawajia kama harufu ya mzoga.

Binadamua au wanyama wanapokasirika au wakiwa na furaha au kukaribia kufa au wakitaka kufanya mapenzi kuna harufu wanatoa ambayo kitaalamu inaitwa Pheromones. (Neno ili pheromone limetokana na maneno mawili ya Kigiriki ‘pherein & hormone ‘pherein’ ikiwa na maana kusafirisha na hormone Kichocheo au kiamsho. Hali hii ni mabadiriko ya kikemikali ambayo utolewa na viumbe hususani wanyama na wadudu.

Vile vile wanyama wanauwezo wa kuhisi majanga ya kiasiri kama vile Vimbunga, mafuriko na matetemeko ya ardhi, majanga ambayo binadamu si rahisi kuyahisi au kuyajuwa mpaka kwa kutumia vyombo vya uchunguzi.

12 March 2015


Leo katika kudurusu durusu kwangu, nikakutana na Ayat katika Qur'an ziliyonivutia sana, haya hizi ni kutoka Sura Al- Baqara Ayah ya 237 na Ayah ya 263 na nyingine Surat Ash-Shuura [42]:43 na nyingine ni Suratun Nur [24]:22.

Sura Al- Baqara [2]:237
...Na kusameheana ndiko kulio karibu zaidi na uchamngu. Wala msisahau fadhila baina yenu. Hakika Mwenyezi Mungu anayaona mnayo yatenda.

Sura Al- Baqara [2]:263
Kauli njema na usamehevu ni bora kuliko sadaka inayo fuatiliwa na maudhi. Na Mwenyezi Mungu ndiye Mwenye kujitosha na Mpole.

Surat Ash-Shuura [42]:43
Na anaye subiri, na akasamehe, hakika hayo ni katika mambo ya kuazimiwa.

Suratun Nur [24]:22
...Na wasamehe, na waachilie mbali. Je! Nyinyi hampendi Mwenyezi Mungu akusameheni? Na Mwenyezi Mungu ni Mwenye kusamehe Mwenye kurehemu.

Kilicho nivutia katika ayah hizo ni kitendo cha sisi kusameheana, kumbe kusamehe ni bora zaidi kuliko kulipiza kisasi. Maana kulipiza sio ubaya kama ulivyotendewa lakini kusamehe ni bora zaidi na unapata thawabu kubwa.

Japokuwa mtu amekudhulumu inafaa uitafute haki yako kwa njia zote zile za kisheria ili urudishiwe haki yako. Wala usichoke kufanya hivyo kwani kuachilia haki yako itamfanya mtu huyo awe na ujasiri wa kukudhulumu kwa mara nyingine tena na tena na haswa mtu huyo akiwa si mwenye aqida au tabia nzuri.

Unapodhuliwa kwa namna yoyote ile Uislamu umekupatia njia tatu ya kuliendea suala hilo:
Kulipiza kisasi au kumsamehe na kufanya subra au kumuachia Mwenyezi Mungu.

Hakika ni kuwa kusamehe ni bora, kwani kufanya hivyo kuna faida nyingi nitataja chache zifuatazo:

1: Kusamehewa madhambi. (Q 24:22)
2: Kupandishwa daraja na kuwa miongoni mwa Muhsiniyn (Q 3:133)
3: Kulipwa ujira kutoka kwa MwenyeziMungu (Q 42:40)
4: Kuwa pamoja na MwenyeziMungu, na kulipwa ujira wa kusubiri. (Q 16: 126 - 128)

Licha ya faida hizo ambazo MwenyeziMungu amezitaja kwenye Qur'an, vilevile kuna faida za kisaikolojia pale mtu anapomsamehe yule aliye mkosea, kwa kisaikolojia kumfanyia adui Muisilamu mwenzio hakuwezi kuondoa ubaya, ila nasaha na mawaidha ndio yanayoweza kumbadilisha mja kuwa mja mwema.

MwenyeziMungu kaweka hukumu za kulipiza kisasi, ili tusidhuliane kwa kuona kuwa nikifanya jambo fulani basi nami nitafanyiwa kama ilo.

Watu wengi wanashindwa kuelewa kwamba kushikwa na hasira sana ni dalili ya kutopevuka kiakili. Hata hivyo, tusikereke na watu wanaotukera na kutuudhi mara kwa mara, bali tuwafunike kwa shuka ya amani na upendo na kwa nasaha njema.

Kwa sababu binadamu anapofanyiwa makosa, moyo wake ujaa hamaki na chuki kwa yule aliyemkosea, na hii upelekea akili yake kuweka niya ya kulipiza kisasi, wakati huo huyo ndani ya mwili wake usambaa aina ya kemikali inayotokana na kumwagika kwa nyongo, ndio maana tunapotwa na hasira au maudhi mioyo yetu upata maumivu na hata kuuguwa kwa kipindi kile ulichokasirika.

Hali hii ikiwa inajitokeza mara kwa mara basi mtu mwenye kukasirika anaweza kupata matatizo ya Moyo au vidonda vya tumbo, vilevile anakuwa hana utulivu kwenye nafsi yake na haswa kila anapo muona yule aliyemkosea.

Usipo samehe kuna mengi unayakosa kama nilivyo eleza faida nne hapo juu, Usipo samehe hutopata utulivu wa nafsi, kwa sababu unajirimbikizia machungu ambayo ukupelekea maradhi ya saratani ya akili na kupelekea kuwa na maamuzi yasiofaa na yaliojaa visasi na chuki.

Mifano tunayo ndani ya nafsi zetu wenyewe, ni vipi tunajisikia pale tunapo waona wale walio tukosea, ni vipi tunajisikia tunapokwenda kwenye shughuli mbalimbali, tukajumuika kwa furaha na mara akatoea au wakatokea wale tunao wachukia kwa kuwa tu walitukosea na hatukuwa samehe, je unajihisi vipi ndani ya nafsi yako?

Kiukweli uwa tunahisi taflani na ile furaha tuliyokuwa nayo huyeyuka na nafasi yake uchukuliwa na maumivu ndani ya mioyo yetu. Kiasi cha kutaka hata kuondoka kwenye hizo sherehe au mihaliko.

Lakini ikitokea kuwa tumesamehe, basi hata MwenyeziMungu naye hutusamehe pia na vilevile tunapata utulivu ndani ya nafsi zetu. Na darja zetu hupanda.

Lakini kusamehe kuliko bora ni pale ambapo uwezo wa kulipiza kisasi tunao, lakini tukasamehe, kwa sababu aliyekukosea unamudu kwa kila hali.

Basi tuwe wenye kusameheana sisi kwa sisi...!


Mwanamke mmoja aliyefahamika kwa jina moja la Happy au mama Hassan, mkazi wa Mbande jijini Dar, wiki iliyopita yalimpata mazito kufuatia kutumbukia kwenye shimo la choo lililokuwa katikati ya chumba anachoishi kwenye nyumba aliyopanga.

Tukio hilo lilitokea wakati mwanamama huyo akifanya usafi chumbani humo na kujikuta akitumbukia kwenye shimo hilo ambalo awali lilikuwa la choo.

MSIKIE MWENYEWE

“Nimeishi hapa kwa zaidi ya mwaka sasa lakini sikuwahi kujua kama katikati ya chumba changu kulikuwa na shimo la choo. Mbaya zaidi nimetoka kumlipa baba mwenye nyumba pesa yake ya kodi juzi tu kwa kipindi kingine.”

“Siku ya tukio niliamka vizuri nikaanza kufanya usafi kama kawaida, ghafla nikajikuta natumbukia kwenye shimo. Ilibidi nipige kelele za kuomba msaada maana ilikuwa mshtuko kwangu,” alisema mwanamama  huyo.

Anaendelea: “Wapangaji wenzangu waliposikia kelele walikuja kunisaidia, walitumia ngazi mbili nikaweza kutoka wakanikimbiza katika zahanati ya karibu kwa ajili ya matibabu maana nilichubuka sehemu mbalimbali za mwili.”

ALICHOSEMA BABA MWENYE NYUMBA

“Mpaka natolewa kwenye shimo baba mwenye nyumba hakuwepo, alitafutwa akaja na kunitaka nisiende polisi tuyamalizie nyumbani lakini hakunipa hata shilingi ya kusema itanisaidia matibabu,” alisema mama Hassan.

“Baada ya ajali hiyo, kuna mtu aliniambia kuwa, awali chumba changu kilikuwa choo. Baba mwenye nyumba aliamua kuziba kwa kuweka sementi kidogo juu ili kuziba tundu lakini pia bado sehemu kubwa ya choo ilikuwa dhaifu ndiyo maana nilitumbukia.

“Aliamua kuziba choo ili kiwe chumba cha kupanga, akachimba choo sehemu nyingine.

23 February 201514 February 2015


Maisha Allah


                                                           Mrs Rasheed Semndaiya

Mwenyezimungu akupeni ndoa ya kheri kizazi kilichobora na nyie.
ameen.

12 February 2015

IMEANDALIWA NA MAWAKILI WA KUJITEGEMEA

 

1. Askari akikuweka chini ya ulinzi muulize kitambulisho ni haki yako.

2. Askari akikukamata akuoneshe kitambulisho chenye muhuri wa mahakama kama anasema ametumwa na mahakama kukumata, ni haki yako.

3. Askari akikukamata akwambie kwanini anakukamata na anakupeleka kituo gani, ni haki yako.

4. Unaruhusiwa na sheria kukataa kukamatwa hata kutumia nguvu kama hukuambiwa sababu ya kukamatwa.

5. Askari anapokiuka taratibu za ukamataji anageuka na kuwa mhalifu ni haki yako kujikinga naye.

6. Askari haruhusiwi kukuvuta shati, kukukaba koo, kukushika suruali kama hujakataa kutii amri halali.

7. Askari haruhusiwi kuondoka na mtu mwingine baada ya kumkosa mtuhumiwa halisi.

8. Askari haruhusiwi kupekua nyumba ya mtu bila kibali cha kupekua.

9. Askari lazima akuoneshe kibali cha kupekua na ukisome.

10. Kibali kieleze jina la aliyekitoa, kituo kilipotolewa,jina la mtu au sehemu ya upekuzi, au uchanganuzi wa mtu au sehemu.

11. Hairuhusiwi kupekuliwa usiku kuanzia saa 1 jioni mpaka saa 12 asubuhi.

12. Ni haki yako kumpekua askari kabla hajakupekua ili asipandikize kitu.

13. Usipekuliwa nyumbani bila kuwapo kiongozi wa mtaa.

14. Kila kitakachochukuliwa katika upekuzi lazima kiandikwe na askari aweke sahihi.

15. Mali iliyochukuliwa katika upekuzi lazima ibaki salama.

16. Mwanaume haruhisiwi kumpekua mwanamke na mwamke haruhisiwi kwa mwanaume.

17. Unaruhusiwa kukataa kupekuliwa iwapo taratibu hizi hazikufuatwa.

18. Askari haruhusiwi kukutukana wala kukupiga.

19. Unaruhusiwa kutozungumza lolote mpaka unayemuamini afike uwapo chini ya ulinzi, ni haki yako.

20. Usilazimishwe kuongea au kuandika ambacho hutaki, ni haki yako.

21. Usitoe maelezo bila uhakika yatatumika mahakamani yatakuletea shida.

22. Unaruhusiwa kukaa kimya na usizungumze kitu uwapo chini ya ulinzi.

HIZI ZOTE NI HAKI ZAKO, ZILAZIMISHE USIBEMBELEZE WALA USIZIOMBE.

3 February 2015

We the Balbriggan women's Development Group are celebrating world hijab day on the 6th February 2015 in Cairde,old st George's School,Hampton Street,Balbriggan from 10 am to 12.30 pm.


World Hijab Day is an annual event
that takes place on February 1st. It was founded byNazma Khan.  It is a worldwide event that encourages Muslim and Non-Muslim women to wear hijab, and experience life of a Hijabi woman. This event showcases freedom and traditional aspect of hijab to the women of the 116 participating countries. In short, World Hijab Day is a way for the Non-Hijabi woman to experience hijab from the other side.
Pls come and join us

31 January 2015

Je unaogopa kuvaa hijab,unaogopa watu watakuchukuliaje unapovaa hijab?
Asalam alykum warahmatullah wabarakatuh.
Ndugu zangu wanawake katika Imani, ambao mnahofia kuvaa hijab,labda kwa uoga,Aibu ya kuonekana mpo nyuma kimitindo,kuhofia kuchekwa kwa kuvaa  hijab?Binafsi nafahamu nini mnawaza/unawaza kuhusu suala zima la kuvaa hijab,nami nilitokea huko(kama utakuwa ulisoma makala yangu ya mwaka jana)
Nikurudishe nyuma kidogo nilianza kuvaa hijab mwaka 2011 mara baada ya kwisha ramadan kwangu ni hatua kubwa sana nilichukua na alhamdulillah hijab ni moja ya rafiki wangu wa karibu sana.

Nikupe muendelezo mfupi wa maisha yangu na hijab yangu...mimi ni mwanachama wa network moja inaitwa fingal ethnic network katika viongozi wa network tupo wanawake wawili tu.
Siku moja tukiwa katika kikao pini yangu ya hijab ilifunguka sikujali sababu ndani nilikuwa nimevaa kitambaa kingine,sasa ikafika wakati wa kupiga picha nikasimama nikafunga hijab yangu vizuri ili niende katika picha,mmoja wa member mwenzangu ambae ni mwanaume akasema kwa sauti ya juu kabisa Mammy ninapenda sana huo utamaduni wako,yaani mimi sio muslim ila ninakuthamini na ninapenda unavyovaa hiyo skafu yako.
Ndugu yangu mwanamke unasubiri kutoanza kuvaa hijab yako upate thamani mbele ya jamii

Ushauri wangu 
Unapotaka kuanza kuvaa hijab,Kwanza katika kichwa chako ondoa fikra zote potofu kuhusiana na watu/rafiki zako watakavykuchukulia kwa kuvaa kwako hijab,usiogope kabisa ,kuwa muwazi kifikra kuhusiana na tofauti zote za watu wanaokuzunguka wakavyoanza kuongea kwa wewe kuvaa hijab,kwani utakapokuwa umeanza kukubaliana na mitazamo yao juu ya kuvaa kwako hijab,itakuwa tayari umeshaozoea na kuipenda hijab yako,
Usikubai kuyumbishwa,jidhatiti na jiamini pale unapokuwa umevaa hijab yako,kwani huwezi kukabiliana na yote watakayo kuwa wanayazungumza kwa wewe kuvaa hijab,na hili lisikuogopeshe kabisa sababu litakuwa la muda mfupi na watakuzoea na kupenda uvaaji wako wa hijab,hivyo unaweza kuyasahau yale yote waliyokuwa wakiyaongea kuhusu wewe.
Nakuahidi wale wote walikuokuwa wakikuona kwa uvaaji wako wa hijab wewe ni mshamba,upo nje ya mitindo basi ni hao hao watakaonza kukusifia.
Binafsi nilipogundua hili ilikuwa rahisi kwangu sana.
Amini najua nini unawaza kuhusiana na wewe kuanza kuvaa hijab,haupo peke yako,kila mwanamke/msichana aliyetaka kuanza kuvaa hijab alikutana na vikwazo na mawazo hayo,hata mimi ilikuwa hivyo ila alhamudillah imeweza na nazidi kumuomba mwenyezimungu aniongoze katika uvaaji wangu wa hijab.
Pigana na mawazo yako,jiamini kuwa unaweza na hakuna wakukukatisha tamaa ya kuvaa hijab,wachukulie kama ni ibilisi wabaya nafahamu utaweza kuvaa hijab yako na ukapandeza.

27 January 2015

Why can't you understand! I don't speak Swahili. I am from England!

video

23 January 2015


Akiwa na umri wa miaka 90 mwanamke wa Kenya ambaye anahudhuria masomo akiwa na wajukuu zake wapatao sita inaaminika ndiye mwanafunzi mzee zaidi anayesoma shule ya msingi duniani.

Akiwa ameketi dawati la mbele kabisa darasani ,yuko darasa la tano na amevalia nguo za shule , Priscilla Gogo Sitienei anamsikiliza mwalimu anayefundisha kwa makini hukua akiandika majina ya wanyama kwa kiingereza kwenye daftari lake.

Prissilla alijiunga na shule hii ya 'Leaders Vision Preparatory School' miaka mitano iliyopita lakini pia aliwahi kuwahudumia wakaazi wa kijiji chake cha Ndalat kilichoko kwenye bonde la ufa kama mkunga miaka sitini na mitano iliyopita.

Darasani Priscilla anawasaidia wengine wafanye vyema ambao wana umri kati ya miaka 10 hadi 14 na mar azote huwaambia ujumbe wake hasa mabinti kuwa elimu ndiyo urithi wao.

Priscilla anajulikana kama Gogo maana yake bibi katika lugha ya jamii ya wakalenjini,anasefurahia masomo akiwa na umri wa miaka 90 katika umri huo anajua kuandika na kusoma pia fursa aliyoikosa alipokuwa mdogo.

Lugha ambayo Priscilla anajiona yuko huru kuitumia ni lugha mama kwake ki Kalenjin kuliko kiingereza,pindi anapotakiwa kujieleza kwanini aliamua kujiunga na shule katika umri wake.

Sababu kubwa ambayo amekuwa akiitoa,ni ajue kusoma ili amudu kusoma bibilia,lakini pia kwa umri wake anataka awahamasishe watoto kupata elimu,kwani anawaona watoto wengi wakiwa hawako shuleni na watoto hao wana watoto.

Gogo apitapo mitaani haoni shida kukabiliana na watoto ambao hawako shuleni katika muda wa masomo na kuwauliza kwanini hawako shuleni.
Gogo anasema watoto hao humjibu kwamba hawaendi shule kwakuwa umri wao ni mkubwa,name huwaambia mimi ni mkubwa sana kwenu lakini niko shuleni hivyo nanyi jiungeni na shule.

Kikubwa kinachomuumiza Gogo ni kuwaona watoto wengi waliopoteza muelekeo,wengi wao hawana baba na wanazurura hovyo mitaani,bila msaada wowote.kutokana na hali hiyo nataka kuwahamsisha waende shuleni.

Je unakumbuka kisa cha wapenzi wawili waliozua gumzo nchini Kenya?

Msichana mhindi Sarika Patel kutoka familia tajiri na Timothy Khamala mbukusu kutoka familia maskini kutoka Magharibi mwa Kenya kuoana? wakati yao mapenzi yao yalijulikana kama Bukusu Darling, sifa kwa wanakoishi wawili hao.

Taarifa sasa ni kwamba mapenzi yao yamefika kikomo. Familia ya msichana Sarika ililaani sana mapenzi hayo kwani Timothy alikuwa anafanya kazi kwao kama mfanyakazi wa nyumbani.

Na Sarika alipoamua kwenda kuishi na Timothy kama mume na mke familia yake ilimfukuza na kisha kumfuta kazi Timothy.

Wawili hao walioana kinyume na matakwa ya familia ya Sarika ambayo kwao ilikuwa ni kama aibu kubwa sana kwa mtoto wao kutoka familia tajiri kuolea na kijana asiyekuwa na mbele wala nyuma.
 
Wakati taarifa ya wawili hao ilipogonga vichwa vya habari nchini Kenya, Sarika na mume wake walipata kazi katika kiwanda cha kutengeza Sukari kutoka kwa wahisani.

Lakini sasa kuna madai kwamba ndoa yao imevunjika baada ya Sarika kulalamika kwamba Timothy amekuwa akimdhulumu na kumtusi kila mara hali iliyosababisha wawili hao kutalakiana.

Mtandao wa Standard Digital umemnukuu Sarika akisema: "nilipokuwa mgonjwa , hakuwa hata na muda wa kunipeleka hospitalini badala yake wazazi wake ndio walionipeleka kutafuta matibabu. 

Mbali na hayo amekuwa akinichapa, '' alisema Sarika huku akibubujikwa na machozi.
Kwa sasa inaarifiwa anajuta sana kwa nini alikaidi amri ya wazazi wake.

''Ninajuta sana kwa nini sikuwasikiliza wazazi wangu na kuolewa kinyume na mapenzi yao. Ninaomba radhi, natumai watanikubali kurejea nyumbani.''

Sarika ambaye ni mtoto wa nne katika familia ya watoto watano, ameamua kurejea nyumbani na kusema kamwe hatawahi kuwa na uhusiano wa kimepenzi tena. Lakini wazazi wake wamempa masharti, mwanzo aishi na rafiki yake huku akifanya uamuzi wa mwisho kuhusu anakotaka kuishi.

Anasema anahofia kwamba jamii ya wahindi haitamkubali tena kwani hakuwasikiliza wakati walipomshauri kutoolewa na mwanamume mwafrika.

Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un

Mfalme wa Nchi ya Saudia Amefariki Leo Tarehe 23 - January 2015


16 January 2015


7 January 2015

Kutafuta mtotoni jambo la raha na furaha baina ya mke na mume, kujifungua ni uchungu ambao huwachiwa mwanamke pekee. kulingana na vitabu vitukufu, uchungu unaohisiwa wakati mwanamke anapojifungua ni laana na adhabu kwa wanawake kutoka kwa mungu baada ya Hawa kumdanganya Adam kufanya dhambi.

Mbali na kukaa katika chumba cha kujifungua wanaume wengi hupendelea kwenda mbali ama hata kusafiri wanaposikia wake zao wanataka kujifungua.

Simulizi nyngi zimesikika kuhusiana na wanaume kutafuta sababu za kwenda mbali ama hata kujitafutia visafari wakati wake zao wanapokaribia kujifungua.

Baadhi ya sababu zinazotolewa na wanaume wakati huo ni kwamba hawawezi kukaa ndani ya chumba cha kujifungulia kwa kuwa kitendo hicho ni cha uchungu mwingi na kinatisha.

Je, inafaa kwa wanaume kuingia ndani ya chumba cha kujifungulia na kushudia kitendo cha Mke kuzaa na ikiwezekana kuwasaidia wakunga?

Waweza Kujadili swala ili, kwa kutoa maoni yako au ushauri wako.

6 January 2015

 
Mwanamume mmoja mwenye uume mbili, amezungumza na BBC kuhusu anavyoiishi na hali yake hio.

Anajulikana tu kama 'Triple D,' na ana umri wa miaka 25 kutoka nchini Mashariki mwa pwani ya Marekani na anadai kuwa amekuwa na uhusiano wa kimapenzi na wanawake 1,000.

Mwanamume huyu anaugua ugonjwa ujulikanao kama 'Diphallia' ambapo mwanamume anazaliwa na uume mbili.
Kulingana na shirika la kimataifa la afya,BMJ, mwanamume mmoja kati ya milioni tano, duniani huzaliwa na hali hio.


ONYO: Taarifa hii ina lugha ambayo kwa baadhio huenda ikawachukiza

"maisha yangu hayatawahi kuwa sawa tena ikiwa nitajitambulisha kwa dunia nzima, '' alisema Triple D.
Hata hivyo BBC ilikubali kubana jina lake na hata kutoonyesha sura yake.

Anasema hataki kuwa kichekesho kwa jamii hasa anakoishi.

Katika siku za uchanga wake, wazazi wake walimwambia kutokana na maumbile yake , yeye alikuwa mtoto mwenye maumbile ya kipekee.

Anakumbuka wazazi wake wakimketisha chini na kuanza kumuelezea kwamba asidhubutu kucheza mchezo wa 'kalongo' na watoto wenzake na wala asidhubutu kuvua nguo zake za ndani mbele ya watu wengine.

'Mawaidha ya Wazazi'

Kutokana na mawaidha ya wazazi wake, aliweza kuweka hali yake kama siri kubwa sana, lakini alipokuwa katika shule ya upili wanafunzi wenzake waligundua siri hio na hapo anasema alipitia masaibu si haba.

''Mwanzoni, sikutaka watoto wengine shuleni kujua hali yangu kwani sikutaka kumuudhi yeyote. ''

Natamani sana wazazi wangu wangeniambia na kunitahadharisha kuwa watu huchekelea kitu wasichokielewa.

''Sikutaka wanaume wenzangu kuhisi vibaya kwamba hawana uume mbili kama mimi na kuanza kunionea kijicho, au kuanzia kunifanyia stihizai na kunichekelea kwamba mimi sio mtu wa kawaida'' alisema 'Triple D'.

Alipokua na umri wa miaka 16, alitaka kufanyiwa upasuaji na kuondolewa uume mmoja kwa sababu watu hasa wasichana walianza kunitazama sana katika sehemu yangu ya siri.

''Natamani sana wazazi wangu wangenishauri kuhusu hali yangu basi nisingeopa gata kidogo.''

Alipohojiwa kwa nini ni rahisi kwake kuzungumzia hali yake wakati akiendelea kubana jina lake? Alijibu na kusema kila mahali ninapokwenda, kila mtu atanifahamu na kuwa na matarajio makubwa kwangu.

Triple D amechapisha kitabu kwa jina: ''Double Header: My Life With Two Penises'', yaani maisha yangu na uume mbili pamoja na anavyokabiliana na hali yake. Anasema sehemu zake hizo zinafanya kazi vyema na kwamba hajabahatika kuwa na uhusiano wa kimapenzi uliodumu kwa mda mrefu.
Kwake changamoto kubwa ni kununua nguo zake za ndani


Mke wa mmiliki wa Hotel ya Aquiline Hotel iliyopo Arusha maeneo ya Stend, amefariki hapo hapo yeye na wifi yake baada ya kupata ajali mbaya ya gari maeneo ya kikatiti.

Watu waliofika eneo la tukio wanasema walikuta chupa za pombe aina ya konyagi ndani ya gari wakati wanawanasua.

Inasemekana ajali hiyo imesababishwa na wao wenyewe baada ya gari yao kuhama njia na kugongana uso kwa uso na bus la abiria.Mtangazaji Maarufu wa Kipindi cha Vichekezo kwenye Luninga ya BBC QI Stephen Fry Mwenye umri wa miaka 57, ameandika kwenye ukurasa wake wa twitter kuwa ataolewa na mwanamume mwenzio, mchekeshaji Elliott Spencer mwenye umri wa miaka 27.

Stephen Fry amenukuliwa akisema kuwa ana furaha kubwa sana, baada ya kuweka appointment kwa msajili wa ndoa mjini Dereham, Norfolk, mji ulio karibu na mji aliokulia.

Stephen Fry Miaka 57 Akiwa na Mpenzi Wake 
Elliott Spencer Miaka 27, Anayetarajia Kumua Hivi Karibuni.

Stephen Fry, zaidi ya kuonyesha kuwa ni mwenye furaha, lakini anasumbuliwa sana na msongo wa mawazo na ugonjwa wa akili unaojulikana kitaalam kama Bipolar Disorder.

Msaidizi wake amesema kuwa swala la boss wa kuolewa na kijana mdogo wa kiume ni swala binafsi, kinachoangaliwa ni kuwa "Stephen Fry ni mwenye furaha na mwenye kujivunia uhamuzi wake huo.

Stephen Fry Akiwa na Mpenzi Wake Elliott Spence Kwenye Matembezi ya Jioni.
 
Tarehe ya ndoa yao bado haipo wazi kutokana na mambo mengi yanayomkabili mtangazaji huo.

Source: Mirror | BBC

5 January 2015

Mwanamke mwenye umri wa miaka 27 ambaye alishiriki mashindano ya Mwanamke mwenye Makalio mazuri zaidi nchini Brazil (Miss BumBum) amelazwa hospitali na kufanyiwa upasuwaji wa dharura, baada ya geli zilizotumika kwenye kumuongezea ukubwa wa makalio, kuozesha nyama za matako na mapaja yake.

Mwanamitindo huyo Andressa Urach, miaka 27, alikuwa mshindi wa pili katika mashindano hayo maarufu nchini Brazil, yaliyofanyika mwaka 2012.

Brazili ni nchi ambayo wanawake wengi wanapenda kufanyiwa ukarabati wa maungo yao, ili waonekane warembo na wenye kuvutia, ikiwa nyuma kwa Marekani (USA).

Mwanamke huyo alikuwa amelazwa chumba cha wagonjwa mahututi kwa karibu mwezi mzima, na kulazimika kufanyiwa upasuwaji ili kuokoa maisha yake.

Picha hizi zinaonyesha ni kiasi gani hali yake ilivyokuwa mbaya kabla ya matibabu.

Mwenyewe anasimulia kuwa alidungwa sindano na kuingizwa aina mbili za gel maalumu kwa ajili ya kuongezea ukubwa wa makalio (hydrogel na PMMA).

Lakini kile alichokitarajia, kilikuwa tofauti, kwa sababu mwezi wa Julai, alianza kupatwa na maumivu. Alipofikishwa hospitali, waliondoa karibia nusu lita ya hydrogel kutoka kila moja ya mapaja yake.


 

4 January 2015


In my heart you'll always be my little girl,my beautiful princess in my eyes you're a successful,funny,loving and caring.
There's one word for you incredible,I think it says it all,you're incredible in all the ways that matter,and you're my incredible daughter,I love you incredibly,knows that I'm not just grateful that you're my daughter,I'm grateful for your love and friendship with me mmm nope with your dady��
Mama you make everything about our life sweeter than all the candy in the world 
Darling let me tell you,you make us smile,laugh,cheer and you make us happy.
We will always be there to do the some for you.
Happy 5th birthday my little sweetie

                My   Msongolisti
                     Pose
        Watching TV with her style
Subscribe to RSS Feed Follow me on Twitter!